ilgalaikis turtas

ilgalaikis turtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turtas, kuris naudojamas nesusidėvi ir išlaiko savo pradinį tapatumą visą numatomo naudojimo laiką. atitikmenys: angl. non-expendable property ryšiai: susijęs terminassunaudojama materialinė priemonė šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP-43(1), 2009

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • ilgalaikis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ne perparduoti ar paversti pinigais skirtas materialusis turtas, kuris turi reikšmingą vertę ir bus pelningai naudojamas ilgiau negu vienus metus, pvz., organizacijai priklausantys žemės sklypai, pastatai ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis turtas — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Turtas, kurį verslo subjektas naudoja ilgą laiką ir numato naudoti prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. atitikmenys: angl. non current assets šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis turtas — statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas naudoja ekonominei naudai gauti arba viešosioms paslaugoms teikti ilgiau kaip 12 mėnesių. atitikmenys: angl. fixed… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis 1. Sąskaityboje – kreditas. 2. Organizacijai priklausantys gamybiniai arba naudingieji ištekliai. pavyzdys( iai) Žemės sklypai, pastatai, įrenginiai, pinigai ir pan. atitikmenys: angl. asset ryšiai: susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Organizacijos turimas materialusis turtas. atitikmenys: angl. property ryšiai: susijęs terminas – ilgalaikis turtas šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis finansinis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. atitikmenys: angl. fixed financial… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • materialusis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Fiziškai egzistuojantis turtas, pavyzdžiui, pinigai, nekilnojamasis turtas ar technika. atitikmenys: angl. tangible assets ryšiai: susijęs terminas – trumpalaikis turtas susijęs terminas – ilgalaikis turtas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trumpalaikis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turtas, kuris lengvai gali būti iškeistas į pinigus, parduotas arba suvartotas. pavyzdys( iai) Atsargos, nebaigti gaminiai, skolos, išankstiniai mokėjimai ir banko sąskaitų likučiai. atitikmenys: angl. current… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nematerialusis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nefizinis turtas, toks kaip prestižas, intelektinės nuosavybės teisės. atitikmenys: angl. intangible asset ryšiai: susijęs terminas – trumpalaikis turtas susijęs terminas – ilgalaikis turtas susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.